Página inicio > Noticias > Contenido
Di to̲'mi ga̲tho ár nänä ar ximha̲i sano ne njohya pa zäntho ar Monthers pa dí johya
May 09, 2016

Pa ar nänä (pa ar nänä), ge 'nar dängo nänä agradecida. Ar dängo hyandi ya bes ja ar antigua Grecia; Pa ar nänä ja xí 'ño originó ja ya Dähnini xi Unidos, ar segundo ndomingo ar Mäyo ya je̲ya. Ya nänä nuna ar pa nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra ga hä Nt'untho, da mirado nu'u̲ dedicada jar ár do̲ni clavel nänä, mente da do̲ni lirio ar nänä Ntxinä, 'nehe conocido komongu ar Nepenthe.

Ra möte nänä ge ar polvo xi, nä'ä xi ge ar mäs xi hño ne ya fuerte.

Nja'bu̲ komongu ma productos ají pimentón nzäm'bu̲ 100% xi ne ar mextha ar hño, creemos 'nar pa gí da pumbu̲ni Tengu ar, ho̲ntho pädi TAIFOONG ge ar mäs xi hño jar pimentón dulce mextha ar hño ne ar chiles.

AR NTS'I TAI FOONG

Lina wang

Whatsapp ne teléfono: 0086 — 18366265060

0086 — 532 — 87260361

Skype:wbxlina